Brukervilkår for tjenester hos BLOGGHotell.no

1. Generelt

Disse vilkårenes regler gjelder mellom kunden og Brandtzæg Kommunikasjon, org. nr. 991 802 193 (heretter kalt BLOGGHotell.no), og gjelder for alle tjenester.

For å inngå en avtale om tjenester hos BLOGGHotell.no må kunde være en juridisk myndig person. Eventuelle brudd på denne regelen vil medføre til at et eventuelt kundeforhold vil bli sagt opp øyeblikkelig og eventuelle tjenester vil avstengt eller deaktivert. Kunde aksepterer brukervilkårene i sin helhet ved bestilling og/eller fornyelse av tjenester hos BLOGGHotell.no. BLOGGHotell.no forbeholder seg også retten til å avvise bestillinger av tjenester.

Brukervilkårene kan uten videre varsel endres, og kunden er selv ansvarlig for å være oppdatert om eventuelle endringer.

Kunden har ikke tillatelse til å videreselge eller delselge deler av et webhotell til ytterlige parter. Kunden kan delegere drift og oppdatering av nettsiden osv. til en annen fysisk eller juridisk person, men dette vil i så fall ikke begrense kundens ansvar i henhold til denne avtalen.

BLOGGHotell.no forbeholder seg retten til å avvise enhver bestilling, forutsatt at denne retten benyttes innen 2 - to - dager etter at e-post bekreftelsen er mottatt av kunden.

2. Beskrivelse av tjenesten

BLOGGHotell.no tilbyr kunden muligheten til å lagre elektronisk data på sine servere slik at andre kan få tilgang til denne informasjonen gjennom World Wide Web (normalt forkortet til WWW). Kunden vil i tillegg også ha muligheten til å sende elektronisk e-post (e-post) gjennom WWW og BLOGGHotell.no sine systemer. BLOGGHotell.no vil fakturere kunden for disse tjenestene i henhold til enhver tids gjeldende priser.

3. Om oppsigelse av tjeneste

En kunde kan når som helst si opp sine tjenester ved å kansellere en tjeneste ved enten å kontakte kundebehandling i form av e-post eller ved å bruke kanselleringstjenesten på kundesidene. En eventuell oppsigelse vil være gjeldende fra og med neste fakturadato så fremt tjenesten ikke er kjøpt med en spesiell bindingstid. Hvis så er tilfelle gjelder avtalen til slutten av bindingstiden. Kunden vil faktureres fram til slutten av bindingstiden.

BLOGGHotell.no forbeholder seg retten til når som helst å si opp en eventuell avtale hvis kunden bryter de gjeldende brukervilkårene. Kunden vil da ikke ha rett til refusjon av innbetalt beløp.

Hos BLOGGHotell.no gjelder en angrerett på 30 dager for webhoteller. Domener, lisenser og andre eventuelle avgifter som forfaller umiddelbart ved betaling vil ikke være refunderbare.

4. Avgifter og betalingsvilkår

Fakturaer skal innbetales innen forfall. Alle fakturaer har forfallsdato den 1. i hver måned, såfremt det ikke er avtalt noe annet.


Hvis betaling ikke har skjedd innen 14 dager etter forfallsdato vil eventuelle tjenester hos BLOGGHotell.no bli midlertidig suspendert inntil betaling har blitt mottatt. Dersom betaling fortsatt ikke er mottatt innen 30 dager etter forfallsdato, vil kundens tjenester bli slettet. BLOGGHotell.no er IKKE ansvarlig for tap av data eller økonomiske tap som følge av dette.

Betaling skjer ved PayPal.

5. BLOGGHotell.no sitt ansvar

BLOGGHotell.no har et ansvar for å levere de tjenester, funksjoner og ressurser som blir tilbudt gjennom nettside og avtaler. Hvis det skal oppstå situasjoner som BLOGGHotell.no ikke kan ha kontroll over vil dette ansvaret opphøre. Disse situasjonene kan for eksempel være naturkatastrofer, sabotasje, maskinvarefeil, programvarefeil, krig, streik, ulykker, eksplosjoner, brann, osv. Kunder må også være inneforstått med at det kan forekomme en viss utilgjengelighet.

BLOGGHotell.no kan ikke holdes ansvarlig for eventuelle tap, skader eller indirekte skader som er en følge av at tjenester ikke er tilgjengelig.

BLOGGHotell.no gjennomfører en daglig sikkerhetskopiering av alt innhold på servere, men selv om dette gjøres kan det ikke garanteres mot tap av data. Derfor anbefales kunder å sikre seg ved å selv også gjennomføre egne sikkerhetskopieringer ved jevne mellomrom.


BLOGGHotell.no vil ikke være ansvarlig for tap av data om ikke dette tapet av data er et resultat av grov uaktsomhet fra BLOGGHotell.no sin side. Hvis en kunde har unnlatt å betale en faktura vil kundens konto og innhold bli slettet. I så fall vil BLOGGHotell.no ikke være ansvarlig for eventuelt tap av data.

BLOGGHotell.no behandler all informasjon om kunder konfidensielt og vil derfor aldri dele informasjon om kunder eller kundens bruk av tjenester med tredjepart uten kundens skriftlige tillatelse. Unntak for dette gjelder for rettslig kjennelse som kan kreve utlevering av opplysninger eller når BLOGGHotell.no har mistanke om at det har blitt begått lovbrudd.

Enhver kunde har et ansvar om å holde sine opplysninger til enhver tid oppdatert med minimum fullt navn, e-postadresse og et gyldig telefonnummer. Hvis kunder unnlater å oppdatere disse, eller registrerer en konto med uriktige opplysninger, vil profilen til kunden bli slettet med også påfølgende sletting av kundedata (som innbefatter også webhotell og lignende). Utestående beløp vil i så fall ikke bli refundert.

BLOGGHotell.no tilbyr gratis support for tjenester som tilbys (gjelder ikke Lavpris-pakken), men dette inkluderer ikke support for tredjepartsprogramvare.

6. Kundens ansvar

Kunden er ansvarlig for å bruke kun de ressurser som er tildelt kunden.

Kunden er også ansvarlig for å oppbevare og holde brukernavn og passord utilgjengelig for uvedkommende. Hvis kunden deler disse opplysninger med en tredjepart er kunden selv ansvarlig for hva denne tredjepart gjør med kundens ressurser. Kunden forplikter seg også til enhver tid å informere BLOGGHotell.no dersom kunden er kjent med uautorisert bruk av kundens brukerkonto eller andre aktiviteter som utgjør en sikkerhetsmessig risiko.

En kunde har ikke tillatelse til å:

 • publisere eller formidle materiale som er beskyttet av opphavsrett i henhold til norsk lov om opphavsrett uten tillatelse fra innehaver av opphavsrett.
 • publisere eller formidle barnepornografi, hets mot folkegrupper eller annet som er ulovlig i henhold til norsk lov.
 • grunnet at vi benytter LiteSpeed vil det heller ikke være tillatt med pornografisk innhold.
 • bryte seg inn, eller gjøre forsøk på dette, på ressurser som kunden ikke har tilgang til. Dette omfatter både tjenester hos BLOGGHotell.no og hos eksterne parter.
 • med vitende vilje ødelegge for BLOGGHotell.no eller kunder hos BLOGGHotell.no.
 • foreta masseutsendelse av e-post (SPAM).
 • benytte IRC-bots/scripts.
 • drive store og ressurskrevende samfunn og lignende på et vanlig webhotell slik at andre kunder blir rammet.
 • benytte webhotell til lagring av sikkerskopi av et annet webhotell.

Hvis en kunde skulle bryte ett eller flere av disse nevnte punktene kan BLOGGHotell.no med øyeblikkelig virkning suspendere en kundes konto.

Hvis en kunde har benyttet programvare eller annet som kan ha forårsaket feil eller problem på en server i en slik grad at andre kunder har blitt rammet, forbeholder BLOGGHotell.no seg retten til å suspendere en kundes nettside eller tjeneste eller be kunden stoppe bruk av disse. Dette inkluderer også nettsider som bruker uforholdsmessig mye kapasitet av ressurser på server.

7. Spesielle vilkår for webhotell

BLOGGHotell.no forbeholder seg retten til når som helst å endre spesifikasjoner for webhoteller, og dette inkluderer blant annet lagringsplass, båndbredden, maskinvare, osv. Denne type endringer vil i de fleste tilfeller bare gjelde for nye kunder, men i de tilfeller hvor dette også vil gjelde eksisterende kunder vil disse endringene bli varslet gjennom e-post.

8. Gratis webhotell

BLOGGHotell.no kan ved noen anledninger gi tilgang til gratis webhotell til nye kunder. I disse tilfeller vil dette tilbudet være begrenset til å gjelde ett - 1 - webhotell for hver kunde såfremt annet ikke er avtalt. I tilfeller hvor flere webhoteller skulle være registrert på samme kunde og/eller IP-adresse, vil webhotellet bli fjernet. Det forutsettes også at kunder som får tildelt et slikt webhotell også benytter dette ved at det aktuelle domene som har blitt assosiert til webhotell peker mot webhotellet. Det er heller ikke tillatt å bruke gratis webhoteller til å oppbevare filer eller fungere som "filserver". Eventuelle filer som oppbevares på et webhotell skal være tilknyttet til nettsiden og dennes innhold.

9. Spesielle vilkår for registrering av domene

Registrering av domene vil skje i kundens navn. Kunden godkjenner dermed at BLOGGHotell.no gir ut nødvendige opplysninger som er påkrevd for å registrere et domene.

I tilfeller hvor en faktura for et domene ikke er betalt vil det gjeldende domene slettes eller ikke bli fornyet. Før en slik fornyelse vil BLOGGHotell.no sende ut både faktura og påminnelser for denne.

Hvis en kunde har glemt å fornye, eller på annen måte mistet, et domene, kan det i noen situasjoner være mulig, mot en avgift, å få domenet tilbake. En slik avgift kan variere fra toppdomene til toppdomene, og du kan få mer informasjon om dette ved å kontakte BLOGGHotell.no.

Tilleggsvilkår for lavprispakken

Disse vilkårene gjelder kun for kunder som ønsker å benytte seg av vårt lavpriswebhotell.

Kunden er selv ansvarlig for sikkerhetskopiering. I tillegg frasier kunden seg vanlig kundestøtte som medfølger andre webhotellpakker. Dette vil innebære at vi vil kun forholde oss til tekniske problemer med servere og vil ikke hjelpe med oppgaver som f.eks. installasjon, opprettelse av e-postkontoer, feilsøking for nettsider, osv. For å si det enkelt: Google er din beste venn.


Fakturering og betaling

Webhotellet faktureres og forhåndsbetales for 6 eller 12 måneder om gangen. (Tilsvarer 90 eller 180 kroner om gangen.) Årsaken for at vi ikke tillater månedlig betaling for dette webhotellet er at vi må betale en fastavgift for hver transaksjon hos PayPal, og denne ville da spise opp mesteparten av profitten vår ved en månedlig betaling.


Det du ikke kan gjøre

Det finnes noen enkle begrensninger for hva som er tillatt. Vi godtar ikke spammere, hackere, programvarepirater, musikk- og filmpirater. Det er ganske enkelt ikke lov med noe som er ulovlig. Hvis du vil legge ut dine filmer gjør du dette ved å bruke YouTube. Det er så enkelt at du bare lenker til filen på YouTube.

Vi bruker LiteSpeed på våre servere, og dermed er det heller ikke lov med pornografi på nettsidene. (Ønsker du å klage til noen over dette, så kan du klage til LiteSpeed Technology.)


Begrensninger

Det er ikke tillatt med nettsider som overforbruker prosessorkraft, minne, båndbredde eller IO-diskressurser. Hvis du har en nettside som krever store ressurser vil du ikke passe inn her. Det finnes bedre og dyrere tjenester for slike sider. Vi vil heller ikke godta nettbutikker, og vi tilbyr ikke SSL-muligheter for nettsider. Travle nettbutikker er ikke en god kombinasjon med webhoteller for 15 kroner.

Hver konto kan bruke opp til 2 GB lagringsplass og 25 GB månedlig båndbredde. Disse begrensningene er mer enn nok for de aller fleste nettsider. Det er plass til bare ett domene per konto med 25 underdomener. I tillegg kan hver konto bare ha opp til 3 databaser, 5 ftp-brukere og 25 e-postkontoer.


Videresalg av webhotell

Det er tillatt å selge webhotellet videre til andre slik at du på denne måten kan bygge opp din egen webhotelltjeneste. Vi bryr oss ikke hva du tar betalt for å videreselge webhotellet utenom at vi får betalt våre 15 kroner per måned.

Velger du å videreselge kontoer må du selv stå for support til dine kunder.
Eksempler på hva vi ikke vil hjelpe deg med
 • Vi vil ikke hjelpe deg med å installere programvare på webhotellet. Eksempler på slik programvare er WordPress, PhpBB, Joomla, Drupal, osv.
 • Vi vil ikke flytte din eksisterende nettside til våre servere. (Vi tilbyr en flyttetjeneste mot en éngangsavgift på 99 kr.)
 • Vi vil ikke gi deg hjelpe deg med å fikse problemer grunnet programvare.
 • Vi vil ikke hjelpe deg med oppsett av navnservere.
 • Vi vil ikke hjelpe deg med å sikkerhetskopiere nettsiden.

Eksempler på hva vi vil hjelpe deg med
 • Vi vil hjelpe deg med å finne feilmeldinger i loggen vår.
 • Vi vil feilsøke våre servere og fikse eventuelle problemer som er forårsaket av oppsett av server.